Verwijzing vs. direct toegankelijk (DTD)

U kunt door onder meer een huisarts, praktijkondersteuner of specialist doorverwezen zijn naar de diëtist. U krijgt dan een verwijsbrief, op basis waarvan uw zorgverzekeraar onder bepaalde voorwaarden (zie Vergoeding door zorgverzekeraar) het bezoek aan de diëtist vergoedt.

De diëtist is ook direct toegankelijk (DTD) waardoor u ook zonder verwijzing bij HofDiëtist terecht kunt. U kunt direct een afspraak maken met uw vragen over voeding en diëten. Wanneer u voor de eerste keer bij HofDiëtist komt zonder verwijsbrief, zal er een DTD-screening plaatsvinden. Deze screening duurt ongeveer 15 minuten en hierin wordt beoordeeld of u meteen geholpen kunt worden of dat het verstandig is om u eerst naar uw huisarts te verwijzen voordat de diëtistische behandeling wordt gestart.

De DTD wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg eerst uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Mocht uw zorgverzekeraar DTD niet vergoeden, heeft u alsnog een verwijsbrief nodig.


Vergoeding door zorgverzekeraar

HofDiëtist heeft met het merendeel van de zorgverzekeraars een contract. De factuur wordt dan direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. In 2019 is wettelijk het eigen risico vastgesteld op €385,-. Dieetadvisering zit met 3 uur in de basisverzekering en valt onder uw eigen risico. Kinderen/jongeren tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Voor hen zijn er, binnen de 3 uur, geen kosten verbonden aan een bezoek aan de diëtist. Naast vergoeding vanuit de basisverzekering kan het zijn dat u extra consulten vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. Klik hier voor informatie over de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Verzekerden met Diabetes, CVRM (cardiovasculair risicomanagement) of COPD (chronisch obstructieve longziekte) vallen in de meeste gevallen onder de ketenzorg. Voor hen zijn er geen kosten verbonden aan een bezoek aan de diëtist. HofDiëtist heeft hiertoe een contract afgesloten met ELZHA. Als er een verwijzing is van één van de huisartsen aangesloten bij ELZHA, dan worden de consulten bij ELZHA gedeclareerd. Deze consulten vallen niet onder het eigen risico.

Informeer eventueel naar de voorwaarden van uw eigen zorgverzekering.


Tarieven

De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van hun vergoeding aan de diëtist. Dit kan per zorgverzekeraar anders zijn.
De particuliere tarieven van HofDiëtist zijn als volgt:

  • Intake gesprek (90 minuten) €105,00 (inclusief individueel dieetvoorschrift)

  • Vervolgconsult (30 minuten) €35,00

  • Weegconsult, kort of telefonisch consult (15 minuten) €17,50

  • Toeslag huisbezoek €25,00


Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die in rekening wordt gebracht, bestaat uit 2 componenten:

  • de directe tijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is;

  • het individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt wordt altijd afgerond op kwartieren.


Kosten niet nakomen van een afspraak

Bij een niet nagekomen afspraak is HofDiëtist genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen (deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar):

  • Intakeconsult    €52,50

  • Vervolgconsult €17,50


Privacy

Tijdens de behandeling is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Met de opslag van uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Zie Privacyverklaring HofDietist 2018.pdf.


Klacht

Wanneer u een klacht heeft, dan waardeer ik het wanneer u dit met mij bespreekt. Samen met u zal ik proberen tot een gewenste oplossing te komen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook telefonisch per mail of te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) en info@klachtenloketparamedici.nl.


Algemene Voorwaarden

Zie  Algemene voorwaarden HD 2018.pdf.